SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
9
8
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 27/12/2013, 13:50

Một số kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2013

Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế và phòng ngừa vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Với nỗ lực của Ngành Tư pháp và sự quan tâm phối hợp của các ngành, các cấp, năm 2013 công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã thu được những kết quả tích cực.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 13 tháng 3 năm 2013 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hòa giải viên ở cơ sở.

Trên cơ sở đó, ngày 27/3/2013 Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu xây dựng và ban hành Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STP-MTTQ về củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên và tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở  trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2013 – 2016). Nội dung phối hợp quy định rõ trách nhiệm của Ngành Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đến nay, các huyện, thành phố cơ bản đã hoàn thành việc củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ban hành Chương trình, Kế hoạch phối hợp về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho phụ nữ và cán bộ, hội viên, nông dân giai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, xác định Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh rà soát, đánh giá hội viên tham gia vào các Tổ hòa giải cơ sở để Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ này.

Nhằm giúp cho đội ngũ Hoà giải viên trong tỉnh có điều kiện học tập, nghiên cứu trao đổi thêm những kỹ năng, nghiệp vụ và nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động hoà giải ở cơ sở, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật, bản lĩnh, niềm tin, nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải để hoạt động hoà giải ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn và thực hiện Kế hoạch số 80/KH-HĐPH ngày 06/12/2012 của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2013, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp huyện với sự tham gia của 514 Tổ hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở đó, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 30/5/2013 Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) đã tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp tỉnh năm 2013 với sự tham gia 70 thí sinh, 100 cổ động viên thuộc 14 đội đến từ các huyện, thành phố. Qua hội thi trên đã giúp cho đội ngũ Hoà giải viên có điều kiện học tập, nghiên cứu thêm những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến các hoạt động hoà giải ở cơ sở, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật, bản lĩnh, niềm tin, nghiệp vụ hoà giải để thực hiện hoạt động hoà giải ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn.

Năm 2013, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành 4.579 quyển sổ tay pháp luật và 120.966 tờ bướm tuyên truyền pháp luật cấp cho cán bộ, nhân dân và tất cả các tổ hòa giải trong tỉnh. Ngoài ra,  hàng tháng, Sở Tư pháp phát hành cho mỗi tổ hòa giải 01 quyển Bản tin Tư pháp Bạc Liêu, giúp cho các hòa giải viên có điều kiện nghiên cứu kịp thời các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, nhất là các văn bản có liên quan đến lĩnh vực hòa giải.

Xác định kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải là điều kiện cần thiết giúp cho đội ngũ hòa giải viên thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, năm 2013 Quốc hội thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên và đã triển khai thực hiện mở 07 lớp tập huấn (mỗi huyện 01 lớp) với 1.750 hòa giải viên tham dự. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức 07 cuộc hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hơn 800 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiêp Phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai Luật Hòa giải cơ sở và nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công chức Tư pháp – Hộ tịch ở các xã, phường, thị trấn.

Toàn tỉnh hiện có 541 Tổ hòa giải với 2.748 Hòa giải viên (mỗi khóm, ấp có ít nhất 01 Tổ hòa giải). Năm 2013, toàn tỉnh tiếp nhận 2.852 vụ việc, hòa giải thành 1.913 vụ việc, hòa giải không thành 558 vụ việc, đang thụ lý hòa giải 381 vụ việc (tỷ lệ hòa giải thành 1.913/2.471 số vụ việc đưa ra hòa giải, đạt 77,48%), là năm có tỉ lệ hòa giải thành đạt cao nhất từ trước đến nay (năm 2012, tỉ lệ hòa giải thành đạt 72,71%).

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Ngành Tư pháp và báo cáo của một số huyện, thành phố, việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải theo quy định của Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn một số bất cập. Theo các văn bản trên quy định mức chi tối đa để mua tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách,… cho mỗi tổ hòa giải là 100.000 đồng/tháng nhưng hiện nay một số nơi tổ hòa giải vẫn chưa nhận được hỗ trợ kinh phí này; việc hỗ trợ 01 vụ việc/ 01 tổ hòa giải là 150.000 đồng, chi trả còn chậm; một số nơi chỉ chi trả các vụ việc hòa giải thành, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở./.

 

 

Nhuận Phát


Số lượt người xem: 4896 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày