SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
8
6
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 04/04/2014, 15:55

Giới thiệu Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Tại kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ngày 22 tháng 11 năm 2013 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy lần này là căn cứ kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành, Luật đã sửa đổi những quy định vướng mắc, bất cập trong thời quan qua: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, khu dân cư và các loại hình công trình đặc thù về cháy, nổ; phương án chữa cháy; xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu; bảo hiểm cháy, nổ; thông tin báo cháy và chữa cháy; chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia chữa cháy,… nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Theo đó, một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy như sau:

            Thứ nhất, quy định kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:  Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh; có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, đối với bảo hiểm cháy, nổ thì Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. Chính phủ quy định và công bố danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; điều kiện, mức phí bảo hiểm cháy, nổ; số tiền bảo hiểm tối thiểu.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung thông tin báo cháy và chữa cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện thoại “qua số  điện thoại báo cháy được quy định thống nhất trong cả nước là 114”. Phương tiện thông tin liên lạc phải được ưu tiên để phục vụ báo cháy, chữa cháy.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, cụ thể ở khóm, ấp phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; căn cứ vào điều kiện cụ thể có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy thì được hưởng chế độ bồi dưỡng về vật chất; trường hợp bị chết, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đối với kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn.

Thứ bảy, sửa đổi, bổ sung cụ thể hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật ; bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy.

Đối với hộ gia đình phải đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ.  Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

Ngoài ra, đối với mỗi cá nhân phải chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng.  Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy.  Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành từ kể ngày 01/7/2014./.

 

 

Chúc Ly


Số lượt người xem: 2435 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày