SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
6
8
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 02/06/2014, 13:40

Đưa Hiến pháp vào cuộc sống

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Hiến pháp năm 2013). Việc phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức khác nhau, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

 

Để hiểu rõ hơn về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Bá Ân - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã trao đổi với Phóng viên (PV) một số nội dung sau:

PV: Thưa ông, Hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất của nước Cộng Hòa xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam. Để Hiến pháp được phổ biến sâu rộng đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai  phổ biến hiến pháp như thế nào?

            Giám đốc Sở Tư pháp: Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật. Việc triển khai thi hành Hiến pháp nhằm đưa các quy định của Hiến pháp vào đời sống, giúp mọi người hiểu biết, tôn trọng,  nâng cao ý thức trách nhiệm trong tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp. Chính vì vậy, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy Bạc Liêu, Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục tỉnh Bạc Liêu) đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/02/2014 về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong đó xác định việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Theo đó, Sở Tư pháp sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức; chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, thích hợp như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cho từng nhóm đối tượng; biên soạn tài liệu tuyên truyền Hiến pháp; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu, Cổng thông tin điển tử các cơ quan, đơn vị, …

Để bảo đảm Hiến pháp được triển khai đồng bộ, thống nhất theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Sở Tư pháp đã chủ động in ấn tài liệu, phối hợp với Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho hơn 300 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến xã và đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy, báo cáo viên sở, ngành. Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật Trung ương đã tập trung báo cáo vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 như: Tiếp tục khẳng định thể chế chính trị và bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, ... Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 do Bộ Tư pháp tổ chức cho 60 cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của tỉnh; phối hợp với Mặt trận Tổ Việt Nam tỉnh phổ biến Hiến pháp cho 300 chức sắc tôn giáo và các nhân sĩ, trí thức; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức 11 cuộc hội nghị phổ biến Hiến pháp cho hơn 2.000 lượt cán bộ, đảng viên.  

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hầu hết đều ban hành kế hoạch triển khai Hiến pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 34 cuộc Hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho hơn 4.803 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đã tổ chức hàng trăm cuộc phổ biến Hiến pháp bằng các hình thức thích hợp như lòng ghép vào các cuộc họp Chi bộ, sinh hoạt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật, họp dân, … với hàng chục ngàn lượt người tham dự.

Các phương tiện thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp như: Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu thực hiện 02 Chuyên mục “Pháp luật và đời sống” về triển khai thi hành Hiến pháp, trình bày toàn văn Hiến pháp (thực hiện liên tục nhiều kỳ); Báo Bạc Liêu liên tục đưa tin, bài, hình ảnh về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp các nơi trong tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; hầu hết Cổng thông tin điện tử các cơ quan đơn vị đều đang toàn văn Hiến pháp 2013 và đưa các tin, bài, hình ảnh có liên quan đến Hiến pháp.

Sở Tư pháp biên soạn 01 quyển Sổ tay pháp luật “Một số nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” với số lượng phát hành 10.850 quyển cấp phát cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền hàng chục tin, bài, hình ảnh hoạt động về triển khai thi hành Hiến pháp trên Bản tin tư pháp Bạc Liêu 05 kỳ liên tiếp với số lượng phát hành 8.590 quyển  phát hành đến tận cơ sở.

PV: Thưa ông, Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, chắc chắn sẽ có nhiều văn bản quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi cho phù hợp. Xin ông cho biết việc rà soát, đề xuất việc sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương được tiến hành như thế nào?

Giám đốc Sở Tư pháp: Theo Kế hoạch 08 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp được giao chủ trì phối hợp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát toàn diện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới của trung ương cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Đây là công việc phải thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời trong thời gian tới đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội và tuân thủ phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

PV: Xin Cảm ơn ông./.

 

 

Kim Bảo


Số lượt người xem: 1401 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày