SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
4
7
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 26/06/2019, 13:45
Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”  (13/06)
Sổ tay
Sổ tay “Hướng dẫn kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên”  (11/06)
Sổ tay
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Bạc Liêu  (24/04)
Tập tin đính kèm
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi  (13/04)
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU-  (15/03)
Năm 2016, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được duy trì, đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực – đó là nội dung đánh giá chung trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.