SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
7
7
3
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 09/10/2012, 08:55

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phát tù

Trong những năm qua, việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện giúp người phạm tội chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được các cấp, các ngành trong tỉnh nghiêm túc thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp người phạm tội chấp hành xong án phạt tù trở về tái hoà nhập cộng đồng ở một số địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp người phạm tội chấp hành xong án phạt tù trở về.

              Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 80/CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể về việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngày 21/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành, các cấp tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng với nội dung phù hợp, bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng, nhằm xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thông qua việc tiếp nhận, phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hướng dẫn đăng ký hộ khẩu, cấp giấy Chứng minh nhân dân, xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

- Tạo điều kiện hỗ trợ cho vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương; tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm, ưu tiên học văn hóa, học nghề, tìm kiếm việc làm cho người chưa thành niên.  

- Khuyến khích, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, cũng như tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hoà nhập cộng đồng...

- Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương tăng cường quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm giúp đỡ họ việc làm, vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện phục vụ UBND tỉnh sơ kết, tổng kết kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện Nghị định, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót đảm bảo làm tốt công tác tái hòa nhập công đồng tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nhuận Phát


Số lượt người xem: 11517 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.