SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
4
3
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 23/04/2019, 19:52
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi  (13/04)
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (20/11)
Xem chi tiết Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016
Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự  (11/07)
Xem chi tiết Nghị quyết số 144/2016/QH13
Đề cương giới thiệu một số văn bản pháp luật mới  (05/07)
Tải tập tin
Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”  (30/03)
Ngày 21/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin  (15/03)
stp.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-3/file 1 Cam Nang An Toan Thong tin2422016_1653501532016_15421.pdf stp.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-3/kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin2422016_165736 (1)1532016_154255.docx
Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng  (12/01)
Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng
Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước công dân  (12/01)
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Theo đó, Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ Căn cước công dân. Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người đó chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn cứ vào giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày, tháng, năm sinh của người đó.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày