SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
7
0
3
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 14/07/2020, 04:42
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Bạc Liêu  (02/07)
Tập tin đính kèm
Quyết định miễn nhiệm và công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Công an tỉnh Bạc Liêu  (15/04)
Tập tin đính kèm
Thông báo công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Tập tin đính kèm
Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2020  (10/03)
Tập tin đính kèm
Công nhận báo cáo viên pháp luật của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu  (07/01)
Tập tin đính kèm
Phát động hưởng ứng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp”  (25/10)
Tập tin đính kèm
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019  (24/10)
Tập tin đính kèm Tài hiểu Ngày Pháp luật Việt Nam
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh  (24/10)
Tập tin đính kèm Phụ lục chấm điểm
Kế hoạch phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/07)
Kế hoạch
Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”  (13/06)
Sổ tay

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày