SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
8
6
4
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 13/11/2019, 09:38
Phát động hưởng ứng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp”  (25/10)
Tập tin đính kèm
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019  (24/10)
Tập tin đính kèm Tài hiểu Ngày Pháp luật Việt Nam
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh  (24/10)
Tập tin đính kèm Phụ lục chấm điểm
Kế hoạch phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/07)
Kế hoạch
Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”  (13/06)
Sổ tay
Sổ tay “Hướng dẫn kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên”  (11/06)
Sổ tay
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Bạc Liêu  (24/04)
Tập tin đính kèm
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi  (13/04)
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày