SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
8
3
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 26/06/2019, 13:53
Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”  (13/06)
Sổ tay
Sổ tay “Hướng dẫn kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên”  (11/06)
Sổ tay
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Bạc Liêu  (24/04)
Tập tin đính kèm
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi  (13/04)
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (20/11)
Xem chi tiết Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016
Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự  (11/07)
Xem chi tiết Nghị quyết số 144/2016/QH13
Đề cương giới thiệu một số văn bản pháp luật mới  (05/07)
Tải tập tin
Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”  (30/03)
Ngày 21/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày