SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
8
5
7
hành chính tư pháp Thứ Tư, 13/11/2019, 09:31
Quyết định về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi Thẻ công chứng viên  (10/10)
QĐ-TCĐ QĐ-VVK
Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Kao Kiến  (09/10)
Tập tin đính kèm
Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng  (08/10)
Tập tin đính kèm
Thông báo đăng tin tìm gia đình thay thế cho trẻ em  (04/10)
Tập tin đính kèm
Quyết định công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Tập tin đính kèm
Khẩn trương hoàn thành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế  (02/11)
Theo quy định của Điều 50 Luật Nuôi con nuôi và Điều 23 Nghị định số 19/ 2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì được đăng ký trong thời hạn 5 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết 31 tháng 12 năm 2015.
Giới thiệu Luật Hộ tịch năm 2014  (06/12)
Ngày 20/11/2014, Luật Hộ tịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Bộ Tư pháp hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch  (21/04)
Sơ yếu lý lịch là giấy tờ chứa đựng các thông tin cá nhân của người khai lý lịch, như sự sinh trưởng phát triển của bản thân, các quan hệ gia đình và một số nội dung về nhân thân của bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em.
Thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp  (01/09)
Xem chi tiết Công văn số 74/BTP-HCTP ngày 07/01/2011 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp.  (29/07)
Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp. Ngày 26/7/2013, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành văn số 469/STP-HCTP.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày