SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
7
4
4
2
4
Tin chuyên ngành Chủ Nhật, 26/05/2019, 18:57
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Bạc Liêu  (24/04)
Tập tin đính kèm
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi  (13/04)
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU-  (15/03)
Năm 2016, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được duy trì, đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực – đó là nội dung đánh giá chung trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BẢN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017  (10/03)
Thực hiện quy định việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
Xem chi tiết Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (20/11)
Xem chi tiết Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016
Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.  (26/07)
Xem chi tiết Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016
Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự  (11/07)
Xem chi tiết Nghị quyết số 144/2016/QH13
Đề cương giới thiệu một số văn bản pháp luật mới  (05/07)
Tải tập tin

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày