SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
8
1
7
1

Từ ngày 02 - 04/10/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho 165 đại biểu tham dự là hòa giải ở cơ sở, công chức Tư pháp các xã phường, thị trấn của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai. Quang cảnh lớp bồi dưỡng Ảnh Chúc Ly Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được Giảng ...

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư Số: 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Số: 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với mục tiêu cụ thể là: Giai đoạn 2018 – 2020: 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban ...

Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Hòa giải viên ở cơ sở
Từ ngày 02 - 04/10/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho 165 đại biểu tham dự là hòa giải ở cơ sở, công chức Tư pháp các xã phường, thị trấn của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai. Quang cảnh lớp bồi dưỡng Ảnh Chúc Ly Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được Giảng ...
  Thông báo kết quả đánh giá lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2018  (08/10)
  Thông báo lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật năm 2018  (05/10)
  Quyết định về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi Thẻ công chứng viên  (05/10)

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Số: 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với mục tiêu cụ thể là: Giai đoạn 2018 – 2020: 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban ...
  Khi xét xử vụ án phải cách ly người bị hại là người dưới 18 tuổi với bị cáo  (09/10)
  Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, giáo viên bắt học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo  (04/10)
  Quy định về tiêu chuẩn Gia đình văn hóa  (25/09)
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Phước Long
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Quốc Tuấn Sinh năm: 1962 Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định bổ nhiệm: Điện thoại: Cơ quan (0781) 3864.536, Di động: 0958.870.981 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Hồng Hài Sinh năm: 1967 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định ...
  Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Đông Hải  (12/03)
  Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân  (12/03)
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 8/8/2018
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 08/08/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Mai Ngọc Huyền LLTP ...
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 6/8/2018  (07/08)
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 23/7/2018  (24/07)
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 20/7/2018  (23/07)
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
  CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU-  (15/03)
  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BẢN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017  (10/03)
  Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
  Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
  Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (20/11)


  • Ông Nguyễn Bá Ân, Giám đốc Sở Tư pháp trao giấy phép hoạt động cho Văn phòng công chứng Bạc Liêu

  • Ông Vũ Văn Hoạ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2010

  • hoat dong anh

  • Lễ kết nạp đảng viên

  • Ông Nguyễn Bá Ân Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tổng kết 05 năm hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  • Hòa giải ở cơ sở (1)
  • Hòa giải ở cơ sở (2)
  • Đời sống và pháp luật