SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
6
1
6

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 75/TB-STP ngày 7 tháng 12 năm 2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.Theo đó, Nghị định này quy định: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mang rượu, chất lỏng có cồn và chất lỏng khác vào khu vực cách ly, lên tàu bay không đúng quy định.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

 

Phạt tiền đến 3.000.000 đối với hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách
Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.Theo đó, Nghị định này quy định: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mang rượu, chất lỏng có cồn và chất lỏng khác vào khu vực cách ly, lên tàu bay không đúng quy định.
  Sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức  (07/12)
  Các dự án nạo vét đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường  (07/12)
  Chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ tối đa không quá 2.400.000 đồng/người  (07/12)
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Phước Long
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Quốc Tuấn Sinh năm: 1962 Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định bổ nhiệm: Điện thoại: Cơ quan (0781) 3864.536, Di động: 0958.870.981 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Hồng Hài Sinh năm: 1967 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định ...
  Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Đông Hải  (12/03)
  Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân  (12/03)
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 13/11/2018
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 13/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Trần Trường Hận LLTP ...
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 5/11/2018  (12/11)
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 7/11/2018  (08/11)
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 8/8/2018  (09/08)
Sở Tư pháp phổ biến pháp luật về các quyền dân sự và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi
Để phổ biến pháp luật tại các điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” tại một số địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lựa chọn các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phồ Bạc Liêu; xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
  CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU-  (15/03)
  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BẢN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017  (10/03)
  Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
  Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (19/01)
  Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  (20/11)


  • Ông Nguyễn Bá Ân, Giám đốc Sở Tư pháp trao giấy phép hoạt động cho Văn phòng công chứng Bạc Liêu  • Ông Vũ Văn Hoạ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2010  • Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

  • hoat dong anh

  • Lễ kết nạp đảng viên

  • Hòa giải ở cơ sở (1)
  • Hòa giải ở cơ sở (2)
  • Đời sống và pháp luật