SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
3
0
9

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 04/6/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 01/7/2020, Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp ...

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 02/7/2020 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp phối hợp với ...

Chiều ngày 30/6/2020, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động ...

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, sáng ngày 30/6/2020 Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Vưu Nghị Bình, Bí thư Đảng ủy, ...

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật đấu giá tài sản năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực hiện công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ngày 29/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 2770/UBND-NC về việc chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá tài sản ...

Tỉnh Bạc Liêu: Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 27 /2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; theo đó, Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà cho người và phương tiện tham gia giao thông khi qua các bến phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, được đầu ...
  Thông báo thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (21/11)
  Thông báo thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (21/11)
  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)  (05/11)

 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật đấu giá tài sản năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực hiện công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ngày 29/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 2770/UBND-NC về việc chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá tài sản ...
  Tỉnh Bạc Liêu triển khai Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại  (01/07)
  Ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTP Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020  (19/06)
  Một số quy định mới về tiêu chuẩn cở sở vật chất của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  (19/06)
Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại một số Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 04/6/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 01/7/2020, Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp ...
  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Phong Thạnh  (03/07)
  Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020  (01/07)
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 13/11/2018
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 13/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Trần Trường Hận LLTP ...
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 5/11/2018  (12/11)
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 7/11/2018  (08/11)
  Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 8/8/2018  (09/08)


  • Ông Nguyễn Bá Ân, Giám đốc Sở Tư pháp trao giấy phép hoạt động cho Văn phòng công chứng Bạc Liêu  • Ông Vũ Văn Hoạ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2010  • Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

  • hoat dong anh

  • Lễ kết nạp đảng viên

  • Hòa giải ở cơ sở (1)
  • Hòa giải ở cơ sở (2)
  • Đời sống và pháp luật