SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
5
1
3

Sở Tư pháp Bạc Liêu:

Địa chỉ: số 06, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3823858
Fax: 0781.3820368

Email: stpbaclieu@moj.gov.vn

 

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 13-QĐ/UB ngày 01/01/1997 của UBND lâm thời tỉnh Bạc Liêu (cùng thời điểm tái lập tỉnh Bạc Liêu). Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Tổ chức bộ máy

- Ban Giám đốc.

- 05 Phòng nghiệp vụ: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản.

         - 03 đơn vị trực thuộc: Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.