SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
7
8
1

 Nhân sự lãnh đạo

 

Giám đốc Vưu Nghị Bình 


 Họ và tên:
VƯU NGHỊ BÌNH 

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

Sinh ngày: 19/5/1973

Quyết định bổ nhiệm: Số 2098/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: Cơ quan: (02913) 823.857, Di động: 0908.400.114 

 

 

Phó Giám đốc Lâm Quốc Tải  

Họ và tên:
LÂM QUỐC TẢI

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Sinh năm: 1962

Quyết định bổ nhiệm: Số 1254/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Chức vụ trong đảng: Phó Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp

                                    Điện thoại: Cơ quan: (02913) 696.777, Di động: 0913.892.287

 

 

Phó Giám đốc Trần Minh Đức
Họ và tên:
TRẦN MINH ĐỨC
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Sinh năm: 1965
Quyết định bổ nhiệm: Số 302/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0913.799.664