SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
2
8
2

 Nhân sự lãnh đạo

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

 

Họ và tên: Đinh Quốc Khởi

Chức vụ: Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Bạc Liêu

Sinh năm: 1967

Quyết định bổ nhiệm: Số 4674/QĐ- UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Công chứng - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 824.016, Di động: 0918.585.149