SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
7
0
6

 Nhân sự lãnh đạo

 TRƯỞNG PHÒNG  XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL 

Sinh năm: 1982

Quyết định bổ nhiệm: Số 31/QĐ-STP ngày 15/4/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên, Chi ủy viên Chi bộ Khối Văn phòng 2.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 956.617, Di động: 0989.222.633

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

 

 

Họ và tên: Ngô Hồng Chi

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL 

Sinh năm: 1983

Quyết định bổ nhiệm: Số 117/QĐ-STP ngày 28/10/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 956.617, Di động: 0917.450.662