SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
8
0
6

 Nhân sự lãnh đạo

 

CHÁNH THANH TRA SỞ

 

Họ và tên: Trần Hoàng Do

Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở Tư pháp

Sinh năm: 1977

Quyết định bổ nhiệm: Số 73/QĐ-STP ngày 06/8/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên.

Điện thoại: Cơ quan (07812) 254.108, Di động: 0913.990.804 

 

 

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ

 

Họ và tên: Dương Quốc Khởi

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp

Sinh năm: 1966

Quyết định bổ nhiệm: Số 112/QĐ-STP ngày 18/10/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên, Chi ủy viên Chi bộ Khối Văn phòng 1.

Điện thoại: Cơ quan (07812) 254.108, Di động: 0917.494.375