SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
1
9
8
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Bổ trợ tư pháp
2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Bổ trợ tư pháp
3 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Hành chính tư pháp
4 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Bổ trợ tư pháp
5 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp Phòng Hành chính tư pháp
6 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Phòng Hành chính tư pháp
7 Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài Hộ tịch Phòng Hành chính tư pháp
8 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập quốc tịch Việt Nam. Hộ tịch Phòng Hành chính tư pháp
9 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được trở lại quốc tịch Việt Nam. Hộ tịch Phòng Hành chính tư pháp
10 Ghi chú vào sổ hộ tịch việc thôi quốc tịch Việt Nam. Hộ tịch Phòng Hành chính tư pháp
11 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Phòng Hành chính tư pháp
12 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi Phòng Hành chính tư pháp
13 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi Phòng Hành chính tư pháp
14 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Trợ giúp pháp lý Phòng Bổ trợ tư pháp
15 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Phòng Bổ trợ tư pháp
16 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Phòng Bổ trợ tư pháp
17 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Phòng Bổ trợ tư pháp
18 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Trợ giúp pháp lý Phòng Bổ trợ tư pháp
19 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Phòng Bổ trợ tư pháp
20 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối173 thủ tục