SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
2
7
1

 Nhân sự lãnh đạo

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Họ và tên: Nguyễn Tố Nga

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Sinh năm: 1963

Quyết định bổ nhiệm: Số 427/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng ủy viên.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 949.386, Di động: 0919.646.448

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thúy

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 

Sinh năm: 1975

Quyết định bổ nhiệm: Số 118/QĐ-STP ngày 28/10/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Công chứng - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 825.386, Di động: 01222.103.983