SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
3
2
Thông báo Thứ Hai, 27/09/2010, 15:00

Giấy mời hội nghị tập huấn về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

 

 

 

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

SỞ TƯ PHÁP

 


Số: 36/GM-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Bạc Liêu, ngày 22 tháng 9  năm 2010

 

 GIẤY MỜI

Dự hội nghị tập huấn về xây dựng, quản lý,

khai thác Tủ sách pháp luật

 

            Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

            Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ sách, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và thông báo về mức kinh phí chi cho Tủ sách pháp luật cấp xã theo quy định của UBND tỉnh.

            Thành phần mời:

            - Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã (mỗi xã, phường, thị trấn mời 01 người);

            - Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (01 người);

            - Chùa Khmer (mỗi chùa 01 vị - nhờ Phòng Tư pháp ở địa phương có chùa tọa lạc mời giúp);

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Bạc Liêu (đến dự và đưa tin).

            Thời gian: Hội nghị khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/9/2010 (thứ tư – 01 buổi);

            Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu,

          Số 06, Nguyễn Tất Thành, phường 01, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

            Đây là hội nghị rất quan trọng, đề nghị các đồng chí sắp xếp dành thời gian đến tham dự./.

 

Nơi nhận:

- Thành phần mời;

- Ban Giám đốc STP;

- Lưu: VT, PBGDPL (03).

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Nguyễn Bá Ân

 


         


Số lượt người xem: 1998 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày