SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
8
8
Thông báo Thứ Tư, 13/10/2010, 08:00

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu có nhu cầu tuyển viên chức

      SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                NHÀ NƯỚC

          Số: …. /TB-TGPL                                                  Bạc Liêu, ngày 13  tháng 10  năm 2010

THÔNG BÁO

(Tuyển dụng viên chức)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu có nhu cầu tuyển viên chức

1. Số lượng tuyển dụng: 03 viên chức.

2. Điều kiện:

Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi; sức khỏe tốt; lý lịch rõ ràng và không có tiền án, tiền sự;

Tốt nghiệp Đại học Luật;

Có chứng chỉ tin học trình độ A, ngoại ngữ trình độ B;

3. Hồ sơ gồm có:

Đơn xin việc (theo mẫu Sở Nội vụ);

Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng);

Bằng tốt nghiệp đại học, bản sao văn bằng chứng chỉ có chứng thực;

2 ảnh ( 4x6).

4. Thời gian nhận hồ sơ:

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2010.

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu (không nhận qua đường Bưu điện). Địa chỉ số: 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1 thành phố Bạc Liêu.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước qua số điện thoại : 0781.3825396 – 0781.3500634.

 

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Báo Bạc Liêu;

- Bản tin Tư pháp;                                                                        (đã ký)

- Lưu VT. (TT).                                                                         Châu Phi Đô

 


Số lượt người xem: 3362 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày