SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
3
2
6
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 14/07/2020, 03:31
Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại một số Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh  (03/07)
Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 04/6/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 01/7/2020, Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp ...
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Phong Thạnh  (03/07)
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 02/7/2020 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp phối hợp với ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020  (01/07)
Chiều ngày 30/6/2020, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020  (01/07)
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, sáng ngày 30/6/2020 Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Vưu Nghị Bình, Bí thư Đảng ủy, ...
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Long Điền  (26/06)
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 25/6/2020 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ...
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại thị trấn Hòa Bình  (26/06)
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 25/6/2020 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (25/06)
Công văn số 549/STP-HC&BTTP Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại thị trấn Châu Hưng  (23/06)
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 23/6/2020 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long  (22/06)
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 19/6/2020 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh  (19/06)
Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; sáng ngày 18/6, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống thông tin và đăng ký hộ tịch dùng chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho 85 học viên là đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Công chức làm công tác hộ tịch các huyện, thị xã, thành phố và Công chức Tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày