SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
9
9
0
4
Hoạt động của tư pháp địa phương Thứ Sáu, 03/07/2020, 16:35

Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại một số Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 04/6/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi.

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 01/7/2020, Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp do ông Dương Quốc Khởi, Phó Chánh thanh tra Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại 04 đơn vị cấp xã gồm: Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng A, Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành thuộc huyện Vĩnh Lợi; Ủy ban nhân dân phường 8, Ủy ban nhân dân phường 3 thuộc thành phố Bạc Liêu.


Đoàn thanh tra làm việc tại Phường 3, Thành phố Bạc Liêu

Nội dung thanh tra: về tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại địa phương từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)…

Thông qua hoạt động thanh tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế, tồn tại trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật của Nhà nước để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp cho đơn vị, cá nhân được thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi ở cơ sở./.

Hoàng Duy


Số lượt người xem: 574 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày