SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
6
1
Hoạt động của tư pháp địa phương Thứ Hai, 12/03/2012, 14:00

Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

 

Họ và tên: Võ Hoàng Liệt

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Hồng Dân

Sinh năm: 1968

Quyết định bổ nhiệm: Số 31/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

Điện thoại: (0781) 3560.283, Di động: 0919.227.048

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

 

Họ và tên: Từ Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Hồng Dân

Sinh năm: 1970

Quyết định bổ nhiệm: Số 81/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

Điện thoại: (0781) 3560.283, Di động: 0918.141.504


Số lượt người xem: 2614 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày