SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
2
2
Hoạt động của tư pháp địa phương Thứ Hai, 12/03/2012, 14:05

Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Đông Hải

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

 

Họ và tên: Phan Việt Thành

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hải

Sinh năm: 1965

Quyết định bổ nhiệm: Số 252/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

Điện thoại: (0781) 3844.384, Di động: 0918.109.032

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

 

Họ và tên: Huỳnh Việt Khái

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hải

Sinh năm: 1969

Quyết định bổ nhiệm: Số 74/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

Điện thoại: (0781) 3844.384, Di động: 0913.749.378


Số lượt người xem: 2138 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày