SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
7
3
Hoạt động của tư pháp địa phương Thứ Hai, 26/03/2012, 13:40

Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Phước Long

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

 

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Sinh năm: 1962

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long

Quyết định bổ nhiệm:

Điện thoại: Cơ quan (0781) 3864.536, Di động: 0958.870.981

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

Họ và tên: Lê Hồng Hài

Sinh năm: 1967

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long

Quyết định bổ nhiệm:

Điện thoại: Cơ quan (0781) 3864.536, Di động: 0913.952.740

 


Số lượt người xem: 2834 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày