SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
6
1
8
Hoạt động của tư pháp địa phương Thứ Ba, 22/01/2019, 16:06
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Phước Long  (26/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Quốc Tuấn Sinh năm: 1962 Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định bổ nhiệm: Điện thoại: Cơ quan (0781) 3864.536, Di động: 0958.870.981 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Hồng Hài Sinh năm: 1967 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Đông Hải  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Phan Việt Thành Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hải Sinh năm: 1965 Quyết định bổ nhiệm: Số 252/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Điện thoại: (0781) 3844.384, Di động: 0918.109.032 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Huỳnh Việt Khái Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Võ Hoàng Liệt Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Hồng Dân Sinh năm: 1968 Quyết định bổ nhiệm: Số 31/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân Điện thoại: (0781) 3560.283, Di động: 0919.227.048 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Từ Văn Dũng Chức vụ: Phó Trưởng phòng ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Giá Rai  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Tấn Lực Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Giá Rai Sinh năm: 1952 Quyết định bổ nhiệm: Điện thoại: (0781) 3851.182, Di động: 01222.826.707 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Huỳnh Minh Thù Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Giá Rai Sinh năm: 1961 Quyết định bổ nhiệm: ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hòa Bình  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Nguyễn Văn Kiều Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Hòa Bình Sinh năm: 1957 Quyết định bổ nhiệm: Số 16/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Điện thoại: (0781) 6260.113, Di động: 0913.176.292
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Văn Song Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi Sinh năm: 1959 Quyết định bổ nhiệm: Số 713/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Điện thoại: (0781) 3735.039, Di động: 0918.162.057 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Thanh Hùng Chức vụ: Phó Trưởng phòng ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Bạc Liêu  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Quốc Hùng Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp thành phố Bạc Liêu Sinh năm: 1963 Quyết định bổ nhiệm: số 369/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Điện thoại: (0781) 3822.769, Di động: 0918.039.815 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Kiều Trinh Chức vụ: ...
Xem theo ngày Xem theo ngày