SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
8
7
Hoạt động của tư pháp địa phương Thứ Ba, 23/04/2019, 19:45
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2019  (18/04)
Ngày 12/4/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2019. Đồng chí Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Danh sách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.  (12/04)
Danh sách kèm theo
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Phước Long  (26/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Quốc Tuấn Sinh năm: 1962 Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định bổ nhiệm: Điện thoại: Cơ quan (0781) 3864.536, Di động: 0958.870.981 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Hồng Hài Sinh năm: 1967 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Long Quyết định ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Đông Hải  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Phan Việt Thành Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hải Sinh năm: 1965 Quyết định bổ nhiệm: Số 252/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Điện thoại: (0781) 3844.384, Di động: 0918.109.032 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Huỳnh Việt Khái Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Võ Hoàng Liệt Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Hồng Dân Sinh năm: 1968 Quyết định bổ nhiệm: Số 31/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân Điện thoại: (0781) 3560.283, Di động: 0919.227.048 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Từ Văn Dũng Chức vụ: Phó Trưởng phòng ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Giá Rai  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Tấn Lực Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Giá Rai Sinh năm: 1952 Quyết định bổ nhiệm: Điện thoại: (0781) 3851.182, Di động: 01222.826.707 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Huỳnh Minh Thù Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Giá Rai Sinh năm: 1961 Quyết định bổ nhiệm: ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hòa Bình  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Nguyễn Văn Kiều Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Hòa Bình Sinh năm: 1957 Quyết định bổ nhiệm: Số 16/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Điện thoại: (0781) 6260.113, Di động: 0913.176.292
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Văn Song Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi Sinh năm: 1959 Quyết định bổ nhiệm: Số 713/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Điện thoại: (0781) 3735.039, Di động: 0918.162.057 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Lê Thanh Hùng Chức vụ: Phó Trưởng phòng ...
Nhân sự lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Bạc Liêu  (12/03)
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Quốc Hùng Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp thành phố Bạc Liêu Sinh năm: 1963 Quyết định bổ nhiệm: số 369/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Điện thoại: (0781) 3822.769, Di động: 0918.039.815 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP Họ và tên: Trần Kiều Trinh Chức vụ: ...
Xem theo ngày Xem theo ngày