SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
3
4
KQGQ THỦ TỤC HC Thứ Năm, 09/08/2018, 09:15

Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 8/8/2018

 

 

  DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA

Ngày 08/08/2018

 

 

 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN:

 

STT

Họ và tên

Loại việc

ISO

Ghi chú

Trước hạn (Ngày)

Đúng hạn (Ngày)

Quá hạn (Ngày)

1

Mai Ngọc Huyền

LLTP

 

 

 

 

2

Dương Đức Toàn

//

 

 

 

 

3

Phan Thị Quyên

//

 

 

 

 

4

Trần Tuấn Cảnh

//

 

 

 

 

5

Nguyễn Cẩm Thuần

//

 

 

 

 

6

Sơn Ngọc Linh

//

 

 

 

 

7

Trương Văn Tình

//

 

 

 

 

8

Nguyễn Phi Vân

//

 

 

 

 

9

Lưu Quốc Chuẩn

//

 

 

 

 

10

Lê Văn Quận

//

 

 

 

 

11

Tô Trung Tâm

//

 

 

 

 

12

Phạm Hoàng Lăng

//

 

 

 

 

13

Trần Tú Nghi

//

 

 

 

 

14

Đoàn Nguyễn Kiều Trang

//

 

 

 

 

15

Trần Thị Đặng

//

 

 

 

 

16

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

//

 

 

 

 

17

Trần Hoàng Tuấn

//

 

 

 

 

18

Nguyễn Thị Hiếu

//

 

 

 

 

19

Huỳnh Thị Kim Khanh

//

 

 

 

 

20

Đặng Minh Hưng

//

 

 

 

 

21

Lưu Huỳnh Ngọc Huệ

//

 

 

 

 

22

Nguyễn Trung Kiên

//

 

 

 

 

23

Nguyễn Ngọc Nương

//

 

 

 

 

 

 

 VPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 186 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày