SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
4
9
KQGQ THỦ TỤC HC Thứ Ba, 13/11/2018, 16:15

Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 13/11/2018

 

 

  DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA

Ngày 13/11/2018

 

 

 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN:

 

STT

Họ và tên

Loại việc

ISO

Ghi chú

Trước hạn (Ngày)

Đúng hạn (Ngày)

Quá hạn (Ngày)

1

Trần Trường Hận

LLTP

 

 

 

 

2

Lê Minh Trung

//

 

 

 

 

3

Lý Văn Út

//

 

 

 

 

4

Lê Hoàng Nam

//

 

 

 

 

5

Mã Tấn Chung

//

 

 

 

 

6

Chung Chí Hùng

//

 

 

 

 

7

Trần Yến Ngọc

//

 

 

 

 

8

Nguyễn Nhựt Trường

//

 

 

 

 

9

Nguyễn Đăng Pha

//

 

 

 

 

10

Trần Thị Bé Tâm

//

 

 

 

 

11

Lê Văn Khương

//

 

 

 

 

12

Nguyễn Thanh Thảo

//

 

 

 

 

13

Đồng Văn Trình

//

 

 

 

 

14

Nguyễn Hồng Mạo

//

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Hồng Thu

//

 

 

 

 

16

Nguyễn Trí Tâm

//

 

 

 

 

 

VPS

 

 

 


Số lượt người xem: 141 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày