SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
2
8
8
Chỉ đạo, điều hành Thứ Ba, 14/07/2020, 03:16
Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (25/06)
Công văn số 549/STP-HC&BTTP Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND
Triển khai Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (12/06)
Công văn 495 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND
Rà soát, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020  (03/06)
Công văn Thông tư số 06/2018/TT-BTP Công văn số 1815/BTP-TĐKT
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021  (11/05)
Tập tin đính kèm
Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020  (11/05)
Công văn yêu cầu báo cáo Phụ lục Chương trình công tác trọng tâm tư pháp 2020 (Các phòng, đơn vị thuộc Sở) Thông tư số 03/2019/TT-BTP
Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ  (22/04)
Tập tin đính kèm
Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp  (21/04)
Tập tin đính kèm
Kế hoạch phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (10/04)
Tập tin đính kèm
Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp  (26/03)
Tâp tin đính kèm
Triển khai Văn bản số 22/CCN-PL&QLCNTN ngày 17/01/2020 của Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp và Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (06/02)
Công văn triển khai; Văn bản hướng dẫn Quyết định số 114/QĐ-UBND

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày