SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
6
4
Chỉ đạo, điều hành Thứ Tư, 26/06/2019, 13:46
Xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2019  (13/06)
Tập tin đính kèm
Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  (13/06)
Công văn yêu cầu báo cáo kèm đề cương
Bổ sung nội dung báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019  (22/05)
Công văn yêu cầu báo cáo Công văn gửi địa phương báo cáo của Bộ Tư pháp Đề cương báo cáo Phụ lục thống kê của các phòng, đơn vị - Sở Tư pháp Biểu mẫu Thống kê theo TT số 03/2019 Phụ lục báo cáo Kế hoạch chi tiết
LƯỢC GHI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2016  (25/01)
Chiều ngày 19/1/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Tư pháp xin lược ghi một số nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí.
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân  (21/01)
Ngày 28/12/2015, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liê tịch đô 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.
Quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân  (21/01)
Ngày 11/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016  (21/01)
Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân2016; để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (sau đây gọi là Tết) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp và Nhân dân, tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, ngày 19 tháng 01năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị Số:01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (16/10)
Xem chi tiết
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP  (15/10)
Thực hiện Công văn số 3629/BTP-KHTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Công văn số 3256/UBND-NCPC ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1465/STP-VP ngày 15/10/2015 đề nghị các phòng, trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố góp ý.
Giấy mời họp giao ban công tác tư pháp quý III năm 2015  (28/09)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày