SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
8
5
1
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 26/06/2019, 13:54
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (07/06)
Công văn góp ý
Góp ý quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính  (07/06)
Công văn góp ý Phụ lục kèm theo
Tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp  (06/06)
Công văn đóng góp ý kiến
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/05)
Công văn góp ý kèm dự thảo Chỉ thị
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 21/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  (22/05)
Công văn xin ý kiến Dự thảo kế hoạch
Góp ý dự thảo 02 kế hoạch thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/05)
Công văn góp ý
Lấy ý kiến góp ý lần 2 đối với dự thảo Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lý lịch tư pháp giai đoạn 2019 – 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (24/04)
Công văn góp ý
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019  (16/04)
Công văn xin ý kiến đóng góp
góp ý dự thảo các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu kỳ 2014 - 2018  (22/02)
Công văn xin ý kiến Các danh mục kèm theo
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về tuyên tuyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (20/02)
Công văn xin ý kiến. Dự thảo kế hoạch.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày