SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
9
9
0
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 13/11/2019, 10:00
Góp ý kiến dự thảo Tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/10)
Tập tin đính kèm
Tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg  (15/10)
Tập tin đính kèm
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (23/09)
Công văn xin ý kiến; Dự thảo Kế hoạch.
Góp ý quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính  (04/09)
Công văn lấy ý kiến; Phụ lục lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh; Phụ lục lấy ý kiến của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Phụ lục lấy ý kiến của Công an tỉnh.
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ  (29/08)
Tập tin đính kèm
Đóng góp dự thảo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV  (23/08)
Tập tin đính kèm
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (16/08)
Tập tin đính kèm
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (15/08)
Tập tin đính kèm
Góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã  (19/07)
Công văn đóng góp ý kiến; Danh mục QTNB cấp huyện; Danh mục QTNB cấp xã.
Góp ý quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính  (19/07)
Công văn đóng góp ý kiến Danh mục QTNB lấy ý kiến của Trung tâm Phục vụ hành chính công; Danh mục QTNB lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày