SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
5
6
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Ba, 23/04/2019, 19:53
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019  (16/04)
Công văn xin ý kiến đóng góp
góp ý dự thảo các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu kỳ 2014 - 2018  (22/02)
Công văn xin ý kiến Các danh mục kèm theo
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về tuyên tuyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (20/02)
Công văn xin ý kiến. Dự thảo kế hoạch.
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (13/02)
Công Văn xin ý kiến. Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định. Dự thảo Quyết định bãi bỏ.
Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu  (25/01)
Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu Công văn lấy ý kiến
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (11/01)
Dự thảo Kế hoạch kèm theo Công văn số 32/STP-PBGDPL ngày 9 tháng 01 năm 2019
Xem theo ngày Xem theo ngày