SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
7
3
6
KQGQ Thủ tục HC Thứ Ba, 14/07/2020, 04:57
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 13/11/2018  (13/11)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 13/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Trần Trường Hận LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 5/11/2018  (12/11)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 05/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Huỳnh Văn Út LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 7/11/2018  (08/11)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 07/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Phạm Văn Đúng LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 8/8/2018  (09/08)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 08/08/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Mai Ngọc Huyền LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 6/8/2018  (07/08)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 06/08/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Nguyễn Văn Nhu LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 23/7/2018  (24/07)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 23/07/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 NGÔ THẢO NGUYÊN LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 20/7/2018  (23/07)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 20/7/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Huỳnh Chúc Luy LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 20/7/2018  (23/07)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 20/7/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Huỳnh Chúc Luy LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 20/7/2018  (20/07)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 20/7/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Huỳnh Chúc Luy LLTP ...
Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 16/7/2018  (20/07)
DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 16/7/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Lý Chí Thủ LLTP ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày