SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
9
9
1
1
Lấy ý kiến góp ý VBPL Thứ Ba, 25/03/2014, 13:45

Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp gửi đến các tổ chức, cá nhân dự thảo QUy chế để lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày 03 tháng 4 năm 2014 (Thứ Năm).

Số lượt người xem: 1210 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày