SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
9
9
0
7
Lấy ý kiến góp ý VBPL Thứ Sáu, 06/02/2015, 16:40

Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp gửi đến các ơở, Ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thành phố dự thảo Quyết địh để lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày 14 tháng 02 năm 2015 (thứ Bảy).

Số lượt người xem: 1219 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày