SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
7
3
2
TCVN ISO 9001:2008 Thứ Ba, 14/07/2020, 04:54
Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với lĩnh vực hoạt động và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  (20/12)
Văn bản đính kèm
TÀI LIỆU ISO 9001:2008: PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP (Tiếp theo)  (02/11)
- Quy trình thay đổi nội dung văn phòng đăng ký hoạt động giám định tư pháp: Nội dung quy trình - Quy trình Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp: Nội dung quy trình - Quy trình chuyển đổi loại hình văn phòng giám định tư pháp: Nội dung quy trình - Quy trình thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng ...
TÀI LIỆU ISO 9001:2008: TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (02/11)
Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008: Trung tâm Bán đấu giá tài sản - Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc: Nội dung - Mục tiêu chất lượng năm 2016: Nội dung - Quy trình tiếp nhận hồ sơ bán đấu giá tài sản: Nội dung quy trình - Quy trình đăng ký tham gia đấu giá: Nội dung quy trình
TÀI LIỆU ISO 9001:2008: PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT  (01/11)
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008: Phòng QLXLVPHC-TDTHPL: - Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc: Nội dung - Mục tiêu chất lượng năm 2016: Nội dung - Quy trình Kiểm tra việc thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Nội dung quy trình - Quy trình ...
TÀI LIỆU ISO 9001:2008: PHÒNG XDKTVB  (30/09)
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008: Phòng XDKTVB: - Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc: Nội dung - Mục tiêu chất lượng năm 2016: Nội dung - Quy trình thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Nội dung quy trình - Quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm ...
TÀI LIÊU ISO 9001:2008: PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  (15/09)
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: - Mục tiêu chất lượng Phòng kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016: Nội dung - Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc: Nội dung - Quy trình Thẩm định nội dung dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính: Nội ...
TÀI LIỆU ISO 9001:2008: PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  (15/09)
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008: Phòng Phổ biến, giaó dục pháp luật - Mục tiêu chất lượng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016: Nội dung - Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc: Nội dung - Quy trình biên soạn và phát hành Bản tin Tư pháp Bạc Liêu: Nội dung quy ...
So tay chat luong (bản Word)  (13/09)
Tài liệu Sổ tay chất lượng ISO 9001:2008: Nội dung bản Word (dùng để tham khảo)
Thông báo bán đấu giá tài sản số 169/TB-ĐGTS ngày 7/9/2016  (08/09)
Xem chi tiết Thông báo số 169/TB-ĐGTS ngày 7/9/2016
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001:2008  (01/09)
Quyết định thành lập Ban điều hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008: Nội dung quyết định

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày