SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
8
6
3
Thủ tục hành chính Thứ Tư, 13/11/2019, 09:38
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 17 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực luật sư  (15/08)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Nội dung cụ thể của 17 TTHC mới ban hành lĩnh vực luật sư
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 05 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực giám định tư pháp  (15/08)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Nội dung cụ thể của 05 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực giám định tư pháp
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 27 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực công chứng  (15/08)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND Nội dung cụ thể của 27 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực công chứng
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 10 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực tư vấn pháp luật  (14/08)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND Nội dụng cụ thể từng TTHC
Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp  (10/07)
Quyết định công bố Nội dung cụ thể của từng TTHC
Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (09/06)
Xem chi tiết Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2016
Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (01/06)
Xem chi tiết Quyết định số 347/QĐ-UBND
Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (01/06)
Xem chi tiết Quyết định số 417/QĐ-UBND
Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (01/06)
Xem chi tiết Quyết định số 346/QĐ-UBND
Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (01/06)
Xem chi tiếtQuyết định số 283/QĐ-UBND

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày