SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
6
7
9
8
Văn bản quản lý ngành Thứ Sáu, 12/10/2012, 14:40

Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

Để cho các địa phương có cơ sở xét công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được thuận lợi, ngày 05/9/2012 Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

           Theo quy định của thông tư thì tiêu chí để điều tra, rà soát là thực hiện theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân. Để tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức họp với các chi hội đoàn thể, trưởng ấp, khóm, tổ dân cư, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong năm để phát hiện những hộ kinh tế suy giảm hoặc gặp biến cố có khả năng rơi xuống hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới di chuyển đến trong năm để đưa vào diện điều tra, khảo sát, sử dụng công cụ nhận dạng nhanh về tình trạng tài sản như: sản xuất và sinh hoạt của hộ gia đình để xác định hộ chắc chắn không nghèo, cận nghèo, xác định và lập danh sách sơ bộ các hộ có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo, xác định các hộ có khả năng thoát nghèo, cận nghèo.

Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo: Chỉ tính thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng qua, không tính khoản trợ cấp an sinh xã hội từ ngân sách Nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình. Phải niêm yết công khai danh sách hộ có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo; hộ có khả năng thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí hiện hành tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản, ấp và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 5 ngày. Trường hợp gia đình khiếu nại do không được điều tra, rà soát thu thập, Ban chỉ đạo cấp xã cần tiến hành điều tra, rà soát bổ sung.

Tổ chức bình xét. Chủ trì Hội nghị bình xét là Trưởng thôn, ấp, khóm; tham dự hội nghị gồm đại diện Đảng ủy,  Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ giảm nghèo, Bí thư chi bộ, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, của thôn, ấp, khóm; các hộ có tên trong danh sách đưa ra bình xét; đại diện các hộ gia đình trong thôn, ấp, khóm, hội nghị phải có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự. Việc bình xét phải dân chủ, công khai, khách quan và phải lấy ý kiến biểu quyết đối với từng hộ; kết quả biểu quyết phải có trên 50% số người tham dự đồng ý mới đưa vào danh sách đề nghị:  Hộ thoát nghèo, cận nghèo; hộ nghèo, hộ cận nghèo mới. Kết quả bình xét phải ghi vào biên bản; biên bản và danh sách hộ nghèo, cận nghèo qua bình xét được lập thành 2 bản, có chử ký của người chủ trì, thư ký cuộc họp: 01 bản lưu tại thôn, ấp, khóm, 01 bản gửi về Ban chỉ đạo cấp xã.

Trách nhiệm của cấp xã: Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã trực tiếp chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cân nghèo trên địa bàn và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo rồi trình Chủ tịch UBND cấp xã công nhận hộ nghèo, cân nghèo mới. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo phải được thực hiện vào thời điểm ngày 01 tháng 10 hàng năm. Chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để tổng hợp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012./.

 

 

Phúc Vinh


Số lượt người xem: 7703 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày