Hình ảnh hoạt động
Thăm dò

null Chính sách thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Văn bản, chính sách mới
Thứ tư, 11/08/2021, 16:14
Màu chữ Cỡ chữ
Chính sách thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Để kịp thời động viên, thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; ngày 17 tháng 5 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND Quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được quy định cụ thể như sau:

Về chế độ thăm hỏi: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức) khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi 2.000.000 đồng/người; Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (kể cả nguyên chức) không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảngbộ tỉnh khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi không quá 1.500.000 đồng/người; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi không quá 1.000.000 đồng/người.

Cấp huyện và tương đương khi ốm, điều trị tại bệnh viện: Mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh/người.

Về chế độ phúng viếng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức) khi từ trần: Mức chi 2.500.000 đồng/ người và 01 vòng hoa. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con của đối tượng này khi từ trần: Mức chi 1.500.000 đồng / người và 01 vòng hoa; Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (kể cả nguyên chức) không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảngbộ tỉnh khi từ trần: Mức chi 2.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con của đối tượng này (những người đương chức), khi từ trần: Mức chi 1.000.000 đồng / người và 01 vòng hoa; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu)làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù khi từ trần: Mức chi 1.500.000 đồng / người và 01 vòng hoa. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con của đối tượng này (những người đang làm việc), khi từ trần: Mức chi 1.000.000 đồng / người và 01 vòng hoa.

Cấp huyện và tương đương khi từ trần: Mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉh/người và 01 vòng hoa.

Về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh hiểm nghèo như: Bệnh ung thư các loại; xơ gan cổ chướng; tim mạch có can thiệp ngoại khoa, có biến chứng; suy thận mạn giai đoạn phải lọc máu; suy tủy; liệt do mọi nguyên nhân, lao nặng và một số bệnh khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi điều trị được xem xét hỗ trợ như sau:

Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy(kể cả nguyên chức) bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 60% /người; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kể cả nguyên chức);Thứ trưởng đã nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn tỉnh, bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 50%/người;Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức), Vụ trưởng đã nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn tỉnh bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 40% /người; Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (kể cả nguyên chức) không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Vụ trưởng đã nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn tỉnh bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 30% / người.

Cấp huyện và tương đương: Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ (kể cả nguyên chức), bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 20% /người.

Nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2021./.

HỒNG CHI

Số lượt xem: 431

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn