Hình ảnh hoạt động
Thăm dò

null Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2021 - 2025)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể
Thứ ba, 28/12/2021, 10:31
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2021 - 2025)

Nhằm triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ (2021 - 2025); Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thông qua hình thức hội nghị trực tuyến.

Tại điểm cầu Sở Tư pháp, có 56 đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày 04 nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ chính trị mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như: Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về nội dung đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Thép

Qua buổi triển khai, quán triệt, tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ Sở đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung nghị quyết, bước đầu góp phần đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.   

                                                    H.Xiêm  

 

 

 

 

 

Số lượt xem: 4564

 
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn