Hình ảnh hoạt động
Thăm dò

null Hiện đại hóa hành chính một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp Bạc Liêu năm 2021

Hoạt động của Sở Tư Pháp
Thứ sáu, 31/12/2021, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Hiện đại hóa hành chính một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp Bạc Liêu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 26/01/2021 về công tác cải cách hành chính năm 2021, trong đó, hiện đại hóa hành chính một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp Bạc Liêu năm 2021.

Trong những năm qua, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Sở Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả, Sở đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 09/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã triển khai 03 dự án ứng dụng công nghệ thông tin “Dự án Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, “Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực”, “Dự án Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh”; đến nay, các dự án này đều thực hiện đạt khối lượng vượt so với tiến độ đề ra.

Thực hiện chủ trương số hóa dữ liệu hộ tịch; trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện Dự án: “Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh” với quy mô trang bị máy vi tính, máy in, máy quét A3, A4 cho 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và thực hiện chuyển đổi dữ liệu hộ tịch lịch sử với gần 1.413.275 dữ liệu hộ tịch. Đến nay, việc thực hiện dự án: “Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh” về cơ bản đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Ngoài các kết quả nổi bật đã nêu, đặc biệt, trong năm 2021, Sở Tư pháp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 02 sáng kiến về cải cách hành chính gồm: (1)“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; (2) “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Bá Thép

Số lượt xem: 176

Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn