Hình ảnh hoạt động
Thăm dò

null Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hoạt động của Sở Tư Pháp
Thứ tư, 13/01/2021, 16:38
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 11/01/2021, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hội nghị có ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.


Bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trình bày các Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, đại diện các Sở, ngành, đơn vị tham gia phát biểu tham luận các nội dung: Báo cáo kết quả tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng Công an năm 2020; kết quả thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi năm 2020; kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ven biển và ngư dân; kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hòa Bình trong thời gian qua, các hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp trong thời gian tới.


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Sở, ngành Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập thể Sở Tư pháp tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp và có tính khả thi cao, đặc biệt là quyết tâm đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính, xử lý nghiêm những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nơi nào, lĩnh vực nào gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục, hồ sơ để người dân, doanh nghiệp phản ánh thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Tư pháp nghiên cứu triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, qua đó giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.


Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luật Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Vưu Nghị Bình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; sự ủng hộ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và tạo tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; đặc biệt cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Xuân Thu Vân đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua. Đồng thời, Sở Tư pháp xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhạn dân tỉnh, sớm cụ thể hóa, đưa vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp cùng với toàn thể công chức, viên chức, người lao động sở, ngành tư pháp sẽ đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp Bạc Liêu năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị của sở, ngành tư pháp tỉnh Bạc Liêu; sẽ làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện kịp thời công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; tiếp tục đổi mới và triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; chú trọng hơn nữa công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường kiểm tra công tác thi hành pháp về xử phạt vi phạm hành chính và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiếp tục thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu trên lĩnh vực tư pháp; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp như: luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp; tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, đề ra lộ trình tự chủ về tài chính từ nay đến 2023…

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sơ Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tham mưu cho Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, với quyết tâm đổi mới, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực nhằm góp phần không ngừng nâng cao sự nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, để mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh - chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhânvà Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể và các cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân trao tặng  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 

Bá Thép

 

Số lượt xem: 365

Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn