Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Kết quả giải quyết TTHC
Phạt tiền đến 3.000.000 đối với hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách (08/05/2020)
Icon Image

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.Theo đó, Nghị định này quy định: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mang rượu, chất lỏng có cồn và chất lỏng khác vào khu vực cách ly, lên tàu bay không đúng quy định.

Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 5/11/2018 (08/05/2020)
Icon Image


DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 05/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Trần Trường Hận LLTP ...

Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 7/11/2018 (08/05/2020)
Icon Image


DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 07/11/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Trần Trường Hận LLTP ...

Danh sách trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" ngày 8/8/2018 (08/05/2020)
Icon Image

DANH SÁCH TRẢ KẾT QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA Ngày 18/08/2018 TIẾP NHẬN KẾT QUẢ TỪ BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ CHUYỂN ĐẾN: STT Họ và tên Loại việc ISO Ghi chú Trước hạn (Ngày) Đúng hạn (Ngày) Quá hạn (Ngày) 1 Trần Trường Hận LLTP ...

Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn