Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Giới thiệu
Nhân sự lãnh đạo (18/05/2020)
  Giám đốc Vưu Nghị Bình   Họ và tên: VƯU NGHỊ BÌNH  Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp Sinh ngày: 19/5/1973 Quyết định bổ nhiệm: Số 2098/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: Cơ quan: (02913) 823.857, ...
Quyết định thành lập (18/05/2020)
UBND LÂM THỜI                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU                                                   Độc ...
Chức năng nhiệm vụ (18/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                      ...
Cơ sở pháp lý (18/05/2020)
- Quyết định số: 13-QĐ/UB ngày 01/01/1997 của Chủ tịch UBND lâm thời tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Sở Tư pháp. - Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
Bản đồ hành chính (18/05/2020)
Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Silverlight 2.0 Tải về Silverlight 2.0
Sơ đồ tổ chức (18/05/2020)
 
Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn