Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Chỉ đạo điều hành Thứ sáu, 22/10/2021, 09:14 Màu chữ Cỡ chữ ...
Văn bản, chính sách mới Thứ hai, 18/10/2021, 07:39 Màu chữ Cỡ chữ ...
Văn bản, chính sách mới Thứ hai, 18/10/2021, 07:31 Màu chữ Cỡ chữ ...
Văn bản, chính sách mới Thứ hai, 18/10/2021, 07:28 Màu chữ Cỡ chữ ...
Hoạt động Đảng, Đoàn thể Thứ tư, 20/10/2021, 16:29 Màu chữ Cỡ chữ ...
Văn bản, chính sách mới Thứ ba, 13/07/2021, 15:12 Màu chữ Cỡ chữ ...
Văn bản, chính sách mới Thứ tư, 06/10/2021, 15:55 Màu chữ Cỡ chữ ...
Hoạt động của Sở Tư Pháp Thứ sáu, 08/10/2021, 14:30 Màu chữ Cỡ chữ ...
Hoạt động Đảng, Đoàn thể Thứ tư, 06/10/2021, 10:21 Màu chữ Cỡ chữ ...
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn