Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Màu chữ Cỡ chữ
Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020". Ngày 08/10/2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1130/STP-PBGDPL đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện.
Xem chi tiết:

1. Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị;

2. Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị;

3. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013;

4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn