Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (23/07/2018)
Xem chi tiết thông báo
Thông báo bán đấu giá tài sản (Ngày 21/9/2020) (21/09/2020)
Xem chi tiết thông báo
Thông báo bán đấu giá tài sản (23/07/2018)
Xem chi tiết thông báo
Thông báo bán đấu giá tài sản (18/04/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (23/07/2018)
Xem chi tiết thông báo
Thông báo bán đấu giá tài sản (18/04/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (03/04/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (03/04/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (23/05/2017)
stp.baclieu.gov.vnhttps://csdl.baclieu.gov.vn/apibaclieu/layout/download/dulieubaclieuold/fckUpload_BL_140/SiteChinh/2017-5/201751910330_TB 69 Cty TNHH thien phuc THA GR2352017_8180.doc
Thông báo bán đấu giá tài sản (13/06/2017)
Xem chi tiết thông báo bán đấu giá tài sản
 
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn