Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (31/01/2018)
Xem chi tiết thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (24/03/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (31/01/2018)
Xem chi tiết thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (31/01/2018)
Xem chi tiết thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (12/10/2017)
Icon Image
Xem chi tiết thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (24/03/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản (19/10/2018)
Xem chi tiết Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản số 04/TB-BĐTS ngày 04 tháng 01 năm 2017 (10/01/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản số 03/TB-ĐGTS ngày 3/01/2017 (10/01/2017)
Icon Image
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản số 02/TB-ĐGTS ngày 3/01/2017 (10/01/2017)
Xem chi tiết Thông báo bán đấu giá tài sản
Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn