Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Thủ tục hành chính
Thông báo công bố các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên các lĩnh vực tư pháp (13/09/2021)
Sở Tư pháp thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết 75 (bảy mươi lăm) quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp. Quyết định số 120/QĐ-STP ...
Thông báo về việc công bố các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Giám định tư pháp; Công chứng) (28/07/2021)
Sở Tư pháp thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết 17 (mười bảy) quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông báo số 51/TB-STP và Quyết định số 102/QĐ-STP. Phụ lục các quy trình ...
Thông báo về việc công bố các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (22/07/2021)
Sở Tư pháp thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết 72 (bảy mươi hai) quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định số 101/QĐ-STP. Phụ lục các quy trình nội bộ. Sở Tư pháp thông báo ...
Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn