Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Thủ tục hành chính
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 05 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực giám định tư pháp (07/05/2020)
Icon Image
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Nội dung cụ thể của 17 TTHC mới ban hành lĩnh vực luật sư
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 17 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực luật sư (24/10/2018)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Nội dung cụ thể của 17 TTHC mới ban hành lĩnh vực luật sư
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 05 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực giám định tư pháp (24/10/2018)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Nội dung cụ thể của 05 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực giám định tư pháp
Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc công bố 27 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực công chứng (24/10/2018)
Quyết định số 1329/QĐ-UBND Nội dung cụ thể của 27 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực công chứng
Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn