Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Tin tức sự kiện
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (08/04/2021)
Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, cụ thể như sau: - Về nội dung báo cáo: Báo cáo theo Mẫu đề cương đính ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (05/04/2021)
Icon Image
Ngày 02/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cho hơn 250 đại biểu tham dự là Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp ...
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật (31/03/2021)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 26/02/2021 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 18/3 – 24/3. Sở Tư pháp đã tổ chức 07 cuộc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (25/03/2021)
Icon Image
Thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã (22/03/2021)
 Để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trước khi hoàn thiện dự thảo Quyết định, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến đối với Danh mục và nội dung quy trình nội bộ trong ...
Triển khai, thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP và Thông tư số 11/2020/TT-BTP (19/02/2021)
Công văn số 109/STP-HC&BTTP   Nghị định số 157/2020/NĐ-CP   Thông tư số 11/2020/TT-BTP
Báo cáo năm 2020 chính thức theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP (29/01/2021)
Công văn   Biễu mẫu thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn