Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Tin tức sự kiện
Xin ý kiến góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại (Công văn 737/STP-VP) (28/07/2021)
Sở Tư pháp đã hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý. Trong đó có 04 (bốn) quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính có gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Để có cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân ...
Thông báo về việc công bố các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (22/07/2021)
Sở Tư pháp thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết 72 (bảy mươi hai) quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định số 101/QĐ-STP. Phụ lục các quy trình nội bộ. Sở Tư pháp thông báo ...
Góp ý dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. (21/07/2021)
Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo 73 quy trình nội bộ chuẩn hóa, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã (trong đó: 29 quy trình thực hiện tại UBND cấp huyện; 44 quy trình thực hiện tại UBND cấp xã). Để đảm bảo tính ...
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 (12/07/2021)
Icon Image
Sáng ngày 09/7/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vưu Nghị Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng lãnh đạo Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; các đồng chí là đảng viên thuộc Đảng bộ Sở. Đồng chí Trần Minh ...
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (12/07/2021)
Icon Image
Chiều ngày 09/7/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở; cùng lãnh đạo Sở; trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Quang ...
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn