Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Chỉ đạo điều hành
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (08/04/2021)
Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, cụ thể như sau: - Về nội dung báo cáo: Báo cáo theo Mẫu đề cương đính ...
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã (22/03/2021)
 Để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trước khi hoàn thiện dự thảo Quyết định, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến đối với Danh mục và nội dung quy trình nội bộ trong ...
Triển khai, thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP và Thông tư số 11/2020/TT-BTP (19/02/2021)
Công văn số 109/STP-HC&BTTP   Nghị định số 157/2020/NĐ-CP   Thông tư số 11/2020/TT-BTP
Báo cáo năm 2020 chính thức theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP (29/01/2021)
Công văn   Biễu mẫu thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP
Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 (09/11/2020)
Công văn yêu cầu báo cáo   Đề cương báo cáo tổng kết năm 2020   Phụ lục biểu mẫu thống kê tổng kết năm 2020  
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn