Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Chỉ đạo điều hành
Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023 (24/05/2023)
Icon Image
Công văn số 585/STP-VP   Đề cương báo cáo 6 tháng năm 2023   Kế hoạch thực hiện chương trình công tác trọng tâm ngành tư pháp năm 2023
Rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2023 (17/05/2023)
Công văn số 534/STP-VP (Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố) Công văn số 539/STP-VP Công văn số 556/STP-HC&BTTP (Đoàn Luật sư tỉnh, Hội công chứng viên, các tổ chức Đấu giá tài sản, các tổ chức giám định tư pháp, các cơ quan thực hiện giám ...
Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 (26/10/2022)
Công văn yêu cầu báo cáo   Đề cương báo cáo   Phụ lục báo cáo theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP   Phụ lục rà soát công chức phòng tư pháp; công chức hộ tịch (biểu số 2, 3)   Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 18/02/2022
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (19/10/2022)
Công văn số 1064/STP-HC&BTTP   Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1064
Rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2022 (15/06/2022)
Công văn số 513/STP-VP   Công văn số 521/HC&BTTP   Thông tư số 06/2018/TT-BTP   Công văn số 1738/BTP-TĐKT  
Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022 (23/05/2022)
Công văn số 423/STP-VP   Đề cương báo cáo sơ kết   Quyết định phê duyệt chương trình trọng tâm ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
 
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn