Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Chỉ đạo điều hành
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (22/10/2021)
Công văn số 986/STP-HC&BTTP
Triển khai Công văn số 193/BTNN-NV1 ngày 24/5/2021 của Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp (11/08/2021)
Công văn số 790/STP-HC&BTTP   Công văn số 193/BTNN-NV1
Xin ý kiến góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại (Công văn 737/STP-VP) (28/07/2021)
Sở Tư pháp đã hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý. Trong đó có 04 (bốn) quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính có gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Để có cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân ...
Góp ý dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. (21/07/2021)
Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo 73 quy trình nội bộ chuẩn hóa, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã (trong đó: 29 quy trình thực hiện tại UBND cấp huyện; 44 quy trình thực hiện tại UBND cấp xã). Để đảm bảo tính ...
Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 (08/07/2021)
Công văn số 661/STP-HC&BTTP   Thông tư số 05/2021/TT-BTP
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn