Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Văn bản, chính sách mới
Một số quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (28/07/2021)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi ...
Một số quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (28/07/2021)
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ...
Một số quy định mới về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm (28/07/2021)
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Quyết định này quy định quy trình rà soát hộ nghèo, ...
Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (28/07/2021)
Bộ Y tế ra Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Hướng dẫn này là căn cứ để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện (Hướng dẫn này sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai tiêm chủng). Quyết định có hiệu lực kể từ ...
Quy định về tiêu chí đánh giá cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 (20/07/2021)
Với mục tiêu nâng cao công tác an toàn tiêm chủng vắc – xin COVID-19, ngày 20/7/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3518/QĐ-BYT về tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Các tiêu chí đánh giá tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng cho các cơ sở tiêm chủng theo từng tiểu mục. Mỗi tiêu chí ...
Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 (20/07/2021)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-TTg ngày 19/07/2021, về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Theo Quyết định này mục tiêu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 550/100.000 trẻ em và 500/100.000 trẻ em vào ...
Tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (20/07/2021)
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, ngày 19/7/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn 5028/TCĐBVN-TC về việc tạm dừng thu phí và ...
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (08/07/2021)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Quyết định hướng dẫn cụ thể các điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục triển khai các chính ...
Một số quy định mới về xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức (30/06/2021)
Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013. Theo đó, bổ sung ...
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn