Thăm dò
Thống kê truy cập
An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố (04/11/2021 07:57)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (14/07/2021 08:08)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (22/06/2021 08:58)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (07/06/2021 02:12)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (19/05/2021 08:14)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (06/05/2021 08:02)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (07/04/2021 07:35)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (07/04/2021 07:20)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (31/03/2021 08:36)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (23/03/2021 03:12)

Danh sách cơ sở tự công bố

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn